Impresiò de tesis doctorals

Sistema de impresion digital para la impresion de tesis doctorales.

Des de fa més de 75 anys, l’estàndard d’impressió ha estat l’Offset, considerada la tecnologia insuperable. Però com en tots els aspectes de la vida, encara que duri molts anys, res no és etern, i finalment l’avenç humà en tecnologia ha aconseguit alguna cosa millor:

  • Un sistema que, com l’Offset, imprimeix amb tinta. Per tant, nosaltres NO fem servir fotocòpies i les seves tesis es fabriquen igual com si fossin llibres comercials convencionals.
  • També imprimim en plecs i per tant optimitzem tant el paper como la impressió. Els nostres plecs són de vuit pàgines.
  • Millorant l’Offset, s’imprimeixen ambdues cares a la vegada, la qual cosa millora el que semblava impossible: Un enregistrament perfecte amb tolerància de micres (una micra és una milionèsima). Això garanteix que totes les pàgines quedin alineades exactament en la mateixa posició. Una fotocopiadora té una resolució mil vegades inferior.
  • Una velocitat d’impressió espectacular de 15.000 pàgines per hora que rivalitza amb les rotatives de tota la vida. Per tant, ens trobem davant d’una autèntica rotativa digital. Per això ara fem les tesis en dies i no en setmanes.

En el vídeo següent li mostrarem la rapidesa amb què podem imprimir: cada vegada que passa un plec, s’imprimeixen vuit pàgines. Amb la cadència a què passen aquests, vostè pot calcular la producció pic esmentada abans.