Orles

Les orles són el millor record de tots els companys de la nostra promoció.

Fins ara, les possibilitats de confecció es limitaven a una composició fotogràfica molt cara, prohibitiva en molts casos.

Gràcies a la impressió digital i a la seva qualitat fotogràfica, ara es poden preparar orles sense cap problema.

Podem imprimir les seves orles fins a 100x60 cm.

nodelos de orlas