Calendaris i Almanacs

Chica amb un calendari personalizado

Els calendaris són un element de màrqueting-publicitat molt eficients, ja que la imatge seva empresa va ser present duren tot un any . Cap altra acció, anunci, dura tant en el temps.

I com sempre a la impressió sota demanda , no cal fer centenars de calendaris perquè surti econòmic. Nosaltres podem fer calendaris de sobretaula o paret des de tan sols 0,29 euros / u .

nostres calendaris no tenen perquè començar al gener i acabar al desembre. Poden començar en qualsevol mes i abastar els mesos que deseeemos.

Podem fabricar calendaris d'un full de qualsevol mida arbitrari. El màxim que podem imprimir són 1 metre per 3 metres.

O bé fabricar calendaris multi-fulla . Aquests poden tenir una única imatge en la part superior i diverses a la part inferior (com els calendaris antics), depenent del nombre de mesos que porti cada full. O bé tenir tants fulls com considerem (habitualmetne 12; una per mes).

Així mateix podem fer calendaris de sobretaula , com els típics trianguales (veure viedo) i en general tot el que siguem capaços d'imaginar.

Al vídeo de més avall expliquem com poden ser els calendaris, si bé ahi només pretenem donar una idea de les possibilitats que té la impressió digital unida al disseny personalitzat.