Acabat de l'àlbum de fotos

La impressió de l’àlbum digital es fa directament sobre un tipus de paper d’alta consistència en planxes esteses que abracen dues pàgines cadascuna.

Per això, quan es desplega es pot veure de manera contínua sense l’espai.

Portada del album digital de fotos album digital de fotos

Les planxes es laminen amb una pel·lícula de 3 micres de polipropilè que protegeix les fotografies de ratllades, empremtes, llum UV, i garanteix la perdurabilitat i l’estabilitat del color.

Les tapes, a més d’estar impreses com es detalla, porten una escuma col·locada en l’interior que els proporciona un tacte agradable i una presentació superior.

El relligat no està fet amb fil d’aram, sinó cosit i protegit amb una malla que li permet l’obertura total de l’àlbum digital i evita que els fulls quedin aixecats, la qual cosa és especialment interessant per a les fotos que ocupen més d’una pàgina.