Escàner de diapositives i fotografies

Digitalització / escaneig d’originals, transparències, diapositives, opacs, fotografies, incloent objectes o llibres de gran grossària fins a 30x43 cm.

Resolució de fins a 16.000 ppp en CMYK, nets de taques i ratllades en format TIFF o EPS.

Esquema escaner de diapositives i fotografies

Siluetatge, efectes, retoc i integració en documents.

El nostre escàner és completament manual i fem ajustaments individuals imatge per imatge, amb correcció de tonalitats, dominàncies, saturacions, brillantors, etc.

Adequat fins i tot per a portades d’alta definició.

Recollim o rebem originals i enviem via web o accedint a l’espai propi de cada usuari.

Esquema de programas para  la digitalizacion de diapositivas y fotografias