Edició

Chicas Multimedia

Tant si vol promocionar un producte, comunicar una campanya o donar a conèixer un servei, qualssevol que siguin les necessitats de comunicació de la seva companyia, pensi en les possibilitats que li ofereixen els nous sistemes multimèdia, el gran impacte que provoquen en els usuaris.

Vostè mateix ho ha pogut comprovar de manera reiterada cada cop que veu una d’aquestes presentacions.

Les memòries de la seva empresa ja no han de ser toms de paper estàtics: ara poden distribuir els millors resultats de la seva companyia.

La capacitat d’un CD és l’equivalent a 6.000 folis. Però a diferència de la impremta convencional, la producció de CD és independent de la quantitat d’informació que hi ha.

animacion multimedia

Faci el salt i realitzi des d’avui les millors presentacions multimèdia.

Multimedia